Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nesúlad medzi ustanoveniami organizačného poriadku a grafickým znázornením väzieb v organizačnej štruktúre.

Legislatíva/zhodnotenie

Organizačná štruktúra (schéma) vo všeobecnosti má byť grafickým znázornením článkov riadenia a vzťahov medzi nimi a má vychádzať z organizačného poriadku, t.j. stav, ktorý je popísaný v organizačnom poriadku, musí byť presne znázornený väzbami v organizačnej štruktúre s jednoznačným určením pôsobnosti (podriadenosti) jednotlivých pracovných pozícií v rámci existujúcich organizačných zložiek (útvarov) subjektu.

Odporúčanie

Zosúladiť ustanovenia organizačného poriadku s platnou organizačnou štruktúrou subjektu.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.