Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Neuzavretie písomnej dohody o náhrade cestovných výdavkov pri určení dopravného prostriedku - AUV, ktorým sa má vykonať pracovná cesta

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zamestnanec pri pracovných cestách mal na cestovnom príkaze zamestnávateľom určený dopravný prostriedok AUV (auto vlastné). Žiadna dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o použití vlastného motorového vozidla zamestnanca nebola predložená a nebola ani súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty. Zamestnanec si cestovné vyúčtoval v sume verejnej hromadnej dopravy (cestovné lístky nepredložil).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 1 a ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Odporúčanie

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné hmoty. Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, nemožno dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie vlastného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.

Právny stav ku (mesiac/rok)

5/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.