Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pracovné cesty vykonané štatutárom neboli oznámené, príp. schvaľované príslušným vedúcim v zmysle interného predpisu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Štatutár školského zariadenia vykonával pracovné cesty v rámci kraja bez toho, aby to oznámil vopred vedúcemu odboru školstva ÚKSK a pracovné cesty mimo kraj vykonával bez schválenia týchto ciest vedúcim odboru školstva ÚKSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pokyn predsedu KSK č. 36/2006, ktorým sa stanovuje postup pri realizovaní právnych úkonov voči štatutárnemu orgánu školy a školského zariadenia.

Odporúčanie

Pracovnú cestu, ktorú má vykonať riaditeľ školy alebo školského zariadenia v rámci kraja schvaľuje zástupca riaditeľa školy, s povinnosťou riaditeľa vopred oznámiť plánovanú cestu vedúcemu odboru školstva ÚKSK. Pracovnú cestu, ktorú riaditeľ má vykonať mimo kraj mu schvaľuje vedúci odboru školstva ÚKSK.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.