Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla riaditeľom školy nebola podpísaná predsedom KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, neurobil orgán, ktorý ho vymenoval. Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla, kde jednou zo zmluvných strán bol riaditeľ a druhou právnická osoba, v ktorej je riaditeľom, nebola uzatvorená výlučne predsedom KSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, článok II. ods. 2 metodického usmernenia č. 2/2007 pre uzatváranie zmlúv, ktorými sa zakladajú pracovnoprávne a iné vzťahy so štatutárnymi orgánmi v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Odporúčanie

Dohodu o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu, kde jednou zo zmluvných strán je riaditeľ - štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a druhou právnická osoba, v ktorej je riaditeľom, za zamestnávateľa podpisuje predseda KSK, pretože právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí orgán, ktorý ho vymenoval.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.