Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nevyhotovenie Inventúrnych súpisov pri inventarizácii

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Inventarizácia nebola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve, pretože skutočný stav majetku nebol preukázaný inventúrnymi súpismi. Inventúrne súpisy, do ktorých sa zaznamenáva skutočný stav majetku zistený inventúrou, neboli vyhotovené.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 4, § 29, § 30 ods. 2, 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

V rámci inventarizácie majetku a záväzkov realizovať všetky úkony tak, aby nedošlo k pochybnostiam o správnosti fyzickej inventúry, aby skutočný stav majetku bol preukázaný inventúrnymi súpismi, vykonať dokladovú inventúru a celú inventarizáciu vykonávať tak, aby sa dodržali všetky ustanovenia zákona o účtovníctve. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.