Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nesprávne vykonanie opravy účtovného záznamu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Pri oprave účtovného zápisu z dôvodu opravy zdroja rozpočtu, analytického alebo syntetického účtu bol vyhotovený opravný účtovný doklad, ktorý neobsahoval: odvolanie na pôvodný chybný účtovný doklad, text opisu účtovného prípadu, ktorý mal byť opravený a ktorý mal byť totožný s textovou časťou opravovaného účtovného zápisu, podpisový záznam osoby zodpovednej za opravu účtovného prípadu a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 34 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

Pri opravách účtovných záznamov vždy vyhotovovať účtovný doklad a opravy vykonávať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave, t. j. aby bolo možné zistiť, ktorý doklad bol opravovaný, nepostačuje uviesť napr. oprava zdroja.

Právny stav ku (mesiac/rok)

5/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.