Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Formálne vykonanie inventarizácie pohľadávok a záväzkov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebol inventarizáciou zistený nesprávny stav pohľadávok a záväzkov. Na škole sú evidované aj také pohľadávky a záväzky, ktoré boli naúčtované v predošlých rokoch nesprávne a duplicitne.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2, 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

Inventarizáciou overovať, či stav majetku a záväzkov v účtovnej jednotke zodpovedá skutočnosti. Skutočné stavy zistené inventúrou porovnať s účtovníctvom. Toto porovnanie (overovanie) sa nazýva inventarizácia. Zistené inventarizačné rozdiely účtovať v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.