Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nevykonanie dokladovej inventarizácie účtu sociálneho fondu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zistený rozdiel medzi stavom na bankovom účte sociálneho fondu (221) a stavom na účte záväzkov zo SF (472), ktorý nie je zdôvodnený oprávneným časovým nesúladom medzi účtovaním predpisu a následným prevodom finančných prostriedkov medzi bankovými účtami.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

V rámci dokladovej inventarizácie vykonať aj porovnanie stavu na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu so stavom na bankovom účte sociálneho fondu (účet 221). Rozdiel medzi týmito účtami môže vzniknúť len z časového nesúladu medzi účtovaním tvorby a čerpania sociálneho fondu na účte 472 – Sociálny fond za december a skutočným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet (prípadne z bankového účtu) sociálneho fondu v januári ďalšieho roka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

2/2015

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.