Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Neoverenie každej finančnej operácie základnou finančnou kontrolou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt nevykonal základnú finančnú kontrolu napr. pri cestovných príkazoch, pri bankových výpisoch, pri zmluvách, pri dohode o zmene pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú, pri dohode o skončení pracovného pomeru, pri objednávkach, pri faktúrach, pri príjmových finančných operáciách v pokladni, pri vyradení a likvidácii majetku.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odporúčanie

Základnou finančnou kontrolou overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.