Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Databáza investičných príležitostí v CR v Košickom kraji pre rok 2015

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v záujme podpory rozvoja infraštruktúry v cestovnom ruchu pripravila v súčinnosti s VÚC registračný formulár pod názvom „Ponuka nehnuteľnosti – využitie pre oblasť cestovného ruchu“. Registračný formulár bol podkladom pri vytváraní centrálnej databázy investičných príležitostí v cestovnom ruchu na území Slovenska.

Cieľom bolo identifikovať objekty vhodné pre uskutočnenie investičného zámeru, sústrediť ich na jednom mieste a poskytnúť, prehľadnú a komplexnú databázu záujemcov, ktorí majú záujem o kúpu, prípadne dlhodobý prenájom objektu s následným využívaním v cestovom ruchu.

Aby bolo možné nehnuteľnosť ponúknuť investorovi, bolo potrebné ju zaregistrovať do databázy. Z tohto dôvodu referát cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja spracoval databázu investičných možností Košického kraja. Zverejnená databáza nie je konečnou verziou bude priebežne dopĺňaná, resp. aktualizovaná dvakrát ročne (k aprílu a k októbru príslušného kalendárneho roka).

Referát cestovného ruchu z vytvorenej databázy do konca roka 2015 vydá informačnú publikáciu o investičných príležitostiach v CR.

Databáza investičných príležitostí v cestovnom ruchu v KSK

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.