Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Cestári sú počas leta v práci

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja v rámci údržby povrchu vozoviek robí veľkoplošné súvislé opravy asfaltových povrchov s celkovou plochou 77 tisíc m2 (t.j. vyše 13 km) na nasledovných cestách II. a III. triedy vo vlastníctve KSK:
III/3735(018251) Pusté Čemerné,
III/3753(552030) Krišovská Liesková,
II/554 Ložín - Bánovce nad Ondavou ,
III/3410(050196) Ďurkov – Olšovany,
II/552 Slanské Nové Mesto – Slanec,
III/3405(050256) Malá Ida - Šaca,
II/548 Malá Ida - okresná hranica KS/KE,
III/3047(535001) Dedinky spojka,
III/3212(018176) Spišské Podhradie časť Katúň,
III/3680(553014) Čerhov – Veľká Tŕňa,
III/3676(553010) Trebišov - Malý Ruskov – Plechotice,
III/3653(050211) Zemplínska Teplica – Veľké Ozorovce,
III/3374(552011) Kuzmice - Dancov Potok,
III/3667(552023) Borša intravilán.
(Čísla ciest III. triedy sú uvedené na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o usporiadaní cestnej siete zo dňa 13.4.2015 už s novým číslovaním, staré číslo cesty je uvádzané v zátvorke.)

Aktuálne uzávierky alebo obmedzenia na cestách sú denne aktualizované na stránke Správy ciest KSK

Okrem súvislých opráv, ktoré robí Správa ciest KSK zo svojho rozpočtu, realizuje sa na území KSK aj niekoľko súvislých opráv, ktoré sú súčasťou projektov z Regionálneho operačného programu EÚ.

Ide o projekt Cesty KSK 12 – odstránenie povodňami poškodených ciest v okrese Spišská Nová Ves, ktoré vykazovali nevyhovujúci až havarijný stavebnotechnický stav. Na ceste II/546 sa robí obnova 10 km úseku medzi Švedlárom a Starou Vodou, Nálepkovom a Hnilčíkom a zosuv medzi Starou Vodou a Nálepkovom. Náklady sú 1,96 milióna eur, zhotoviteľom je spoločnosť Doprastav a lehota ukončenia august tohto roka.

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste II/533 sa týka mostu cez potok Medvedie - Hnilec, ktorý bol postavený v roku 1938. Dĺžka premostenia je 3,30 m a jeho súčasný stavebno-technický stav je Veľmi zlý – havarijný. Celkový náklad stavby, ktorej dodávateľom je Eurovia SK, je 280 tisíc eur. Lehota ukončenia je v septembri.

Prehľad všetkých realizovaných súvislých opráv z Regionálneho operačného programu je zverejnený na http://www.scksk.sk/europrojekty

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.