Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Umenie bez hraníc

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Týždňového tábora sa zúčastnilo 12 výtvarne nadaných študentov moldavského gymnázia a po dvanásť študentov z každej z krajín V4 (Česká Republika – Gymnázium Tišňov, Poľská Republika- Gimnazjum No 1 im. Jana Pawla II Brzozów, Maďarská republika - Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Karcag ). Cieľom projektu bolo posilniť partnerstvo týchto miest prostredníctvom umeleckých aktivít študentov.

„Stredoškoláci mali možnosť navštíviť zaujímavé miesta v našom meste a jeho okolí - historické pamiatky v Moldave, pamätihodnosti v Košiciach, Jasovskú jaskyňu, Premonštrátsky kláštor s francúzskou barokovou záhradou v Jasove, Hámor v Šugove, Hvezdáreň v Medzeve, Turniansky hrad, Zádielsku dolinu,“ hovorí riaditeľka gymnázia v Moldave nad Bodvou Zuzana Borovská a dopĺňa: „Na workshopoch v popoludňajších hodinách mali možnosť svoje dojmy a zážitky stvárniť v umeleckých dielach, pričom používali rôzne kreatívne techniky - kresba, koláž, graffiti, počítačová grafika, sochárske experimentovanie – objekt, enkaustika, monotypia, batika, maľba, kresba tušom, fotomontáž, vypichovanie. Študenti pracovali v dvanástich národnostne zmiešaných štvorčlenných skupinách, vytvorili tak dvanásť umeleckých diel, ktoré budú vystavené a nakoniec prezentované vo forme kalendára.“ Gymnazisti okrem ukážok umeleckého talentu boli počas workshopov nútení komunikovať s rovesníkmi v cudzom jazyku a teda presvedčiť sa, že umenie je naozaj bez hraníc.

Plagát

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.