Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koncepčné materiály

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Po vzniku Košického samosprávneho kraja bolo v roku 2002 z Krajského úradu v Košiciach na novovzniknutú regionálnu samosprávu delimitovaných 118 škôl a školských zariadení. Spolu bolo 102 stredných škôl (23 gymnázií, 43 stredných odborných škôl, 30 stredných odborných učilíšť, 6 stredných združených škôl) a 16 školských zariadení (3štátne jazykové školy, 2 strediská praktického vyučovania, 1 školský majetok, 6 škôl v prírode, 1 centrum voľného času, 3 samostatné domovy mládeže).

V školskom roku 2018/2019 bol KSK zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (63 stredných škôl, 2 jazykové školy, 3 školské internáty, Centrum voľného času, Škola v prírode). Školská populácia za uplynulé roky postupne klesala. Kým v školskom roku 2007/2008 bolo na školách zriaďovaných KSK spolu 37 968 žiakov, v roku 2018/19 ich bolo už len 24 791 žiakov, čo je menej o 13 177 žiakov.

Klesajúca demografická krivka, ale aj nutnosť vytvorenia efektívnejšieho modelu fungovania stredných škôl, viedla v nasledujúcich rokoch k niekoľkým etapám racionalizácie, k vytvoreniu viacerých koncepčných a strategických dokumentov, ktorými sa stredné školstvo v Košickom kraji riadi.

Koncepčné materiály schválené zastupiteľstvom KSK:

Racionalizácia siete

Stratégia výchovy a vzdelávania

Práca s mládežou a šport

Vyhodnotenia

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva
Uznesenie č. 432/2012 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 25. júna 2012 v Košiciach

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.