Odbor regionálneho rozvoja

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru 055 6196 650 404, Strojárenská 3 matej.ovciarka@vucke.sk
Ing. Viktória Erbyová koordinátor Rady partnerstva 055 6196 651 403, Strojárenská 3 viktoria.erbyova@vucke.sk
Mgr. Monika Sivulič referent pre cestovný ruch 055 6196 659 409, Strojárenská 3 monika.sivulic@vucke.sk
Jana Jačišinová referent pre cestovný ruch 055 6196 657 409, Strojárenská 3 jana.jacisinova@vucke.sk

Referát regionálneho rozvoja a plánovania

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová referent pre výskum hospodárskeho a sociálneho rozvoja 055 6196 656 410, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Mgr. Katarína Rosičová PhD. referent pre analýzy štatistických údajov a rozvoj ľudských zdrojov 055 6196 652 405, Strojárenská 3 katarina.rosicova@vucke.sk
Ing. Tünde Erényi referent pre regionálny rozvoj 055 6196 664 410, Strojárenská 3 tunde.erenyi@vucke.sk
Mgr. Ján Rudy manažér kvality ovzdušia 055 6196 663 412, Strojárenská 3 jan.rudy@vucke.sk
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová projektový manažér 055 6196 662 411, Strojárenská 3 marcela.jokelova@vucke.sk
PhDr. Matúš Lopatník referent pre regionálny rozvoj 055 6196 665 409, Strojárenská 3 matus.lopatnik@vucke.sk

Referát územného plánovania a životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. arch. Anna Mareková referent územného plánovania 055 6196 655 408, Strojárenská 3 anna.marekova@vucke.sk
Ing. Ľudmila Sekeráková referent územného plánovania 055 6196 654 407, Strojárenská 3 ludmila.sekerakova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 12:13
Upravené: 17.05.2021 09:12