Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Integrovaný dopravný systém

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V súlade s vypracovanou štúdiou „Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej úrovni Košického samosprávneho kraja“, s ohľadom na ekonomickú náročnosť prevádzky spoločnosti ORID, s. r. o. (založenej 1. 3. 2010), nevyjasnené postoje objednávateľov verejnej dopravy k vstupu do organizátora a na základe uznesenia č. 95/2014 Zastupiteľstva KSK k 31. 8. 2014, boli kompetencie a úlohy spoločnosti ORID, s. r. o. od 1. 9. 2014 prenesené na Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja.
Odbor dopravy Úradu KSK sa intenzívne venuje a pracuje na vytvorení Integrovaného dopravného systému Košického kraja a na trvalo udržateľnom systéme v súlade so schválenými strategickými dokumentmi - „Strategický plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020“ a „Rozvoj verejnej osobnej dopravy“.

Pracovná skupina zložená z objednávateľov dopravných služieb (MDV SR, KSK, PSK, mesto Košice) a dopravcov pôsobiacich na území KSK (eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., DPMK, a. s.) pracuje na zavedení I. etapy Integrovaného dopravného systému na území Košického kraja, Prešovského kraja a krajských miest Košice, Prešov, v spádovom území Košice - Moldava nad Bodvou v regióne Abova. Územie Bodvy a Turne je v návrhu rozdelené do zón, ktoré zohľadňujú súčasné tarify dopravcov a prepravné prúdy cestujúcich. 

Hlavné úlohy Odboru dopravy Úradu KSK:

Princípy integrácie dopravného systému v KSK:

Zmyslom fungujúceho systému integrovanej dopravy je prepojenie prímestskej autobusovej dopravy, železničnej dopravy a mestskej dopravy. Pre správne fungovanie IDS v regióne Východné Slovensko je potrebný nezávislý organizátor IDS do ktorého pristúpia okrem KSK a PSK aj miesta Košice a Prešov a to na základe samostatných zmlúv o spolupráci pri budovaní IDS s presne definovanými podmienkami spolupráce, kompetencií, personálnym obsadením a finančným krytím. 
Zámer integrácie verejnej dopravy na Východnom Slovensku v súčasnosti stagnuje. Výsledkom je neustály pokles prepravených cestujúcich, zvýšené úhrady z rozpočtov objednávateľov a následný nárast individuálnej dopravy so všetkými nepriaznivými vplyvmi, najmä priaznivejšou dopravnou ponukou dopravy v mestách.
Preto je potrebné investovať do rozvoja integrovaného dopravného systému, aby sa aktuálny trend zmenil, až kým ponuka dopravných služieb poskytnutých v rámci IDS nebude kvalitnou alternatívou k individuálnej doprave, najmä v prímestských oblastiach Košického a Prešovského kraja.
 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.