KSK získal nenávratný príspevok na päť investičných projektov

Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) na päť investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja.

Z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, získa kraj nenávratný finančný príspevok vyše 8,6 milióna eur na opravy v Baníckom múzeu v Rožňave, Andrášiovskom kaštieli v Trebišove, Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárni a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

„Z Regionálneho operačného programu sme už v minulosti realizovali štyri projekty – jednu etapu rekonštrukcie Východoslovenského múzea v Košiciach, časť rekonštrukcie historickej sály a predsália vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, v súčasnosti sa realizuje Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera v Rožňave a rekonštrukcia Letohrádku Dardanely v Markušovciach. Zo toho istého operačného programu sme teraz získali podporu pre ďalších päť projektov z piatich podaných, takže sme veľmi spokojní,“ hovorí vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Kovácsová.

Investičné projekty sa budú realizovať v štyroch múzeách a jednej hvezdárni. Tým, že regionálna samospráv realizovala stratégiu kultúry a program Terra Incognita, otázka zlého stavu niektorých kultúrnych inštitúcií vystúpila výrazne do popredia. „Uvedomili sme si, že stav našich múzeí nezodpovedá súčasným požiadavkám návštevníkov. Sú to historické objekty, vyžadujú si veľa peňazí na prevádzku, ale aj na rekonštrukciu. Preto sme do súboja o podporu systémovo zvolili štyri múzeá na Spiši, Gemeri, Zemplíne a južnom Zemplíne,“ dodáva Jana Kovácsová.

Rekonštrukcie sa budú týkať riešenia havarijných stavov, základného vybavenie, infraštruktúry, rozvodov, okien, dverí, podláh aj exteriérov. Na niektoré už boli investičné projekty spracované dlhší čas, niektoré sa pripravovali po vyhlásení výzvy.

Realizácia projektov musí byť ukončená do konca roku 2015. S prácami sa začne hneď, ako budú úspešne ukončené verejné súťaže na dodávku prác. Vo všetkých piatich prípadoch ide o pamiatkovo chránené historické objekty.

„Skúšali sme už aj inde podávať projekty, pretože stav niektorých nehnuteľností nás k tomu nútil. Všetky projekty sme aktualizovali na podmienky výzvy z ROP, aktualizovali a preindexovali sa ceny, došlo k niekoľkým zmenám. Trošku sa bojíme termínu ukončenia a krátkej doby realizácie, pretože opravy musia byť ukončené v roku 2015. Len začiatkom jesene sme sa dozvedeli, že sme boli úspešní, čaká nás proces verejného obstarávania a realizácia. V procese verejného obstarávania uvidíme reálnu sumu na uskutočnenie rekonštrukcií,“ hovorí vedúca odboru kultúry a CR.

Prevádzka múzeí a hvezdárne bude počas rekonštrukcií obmedzená. Ďalšie vysunuté expozície a pobočky sa budú snažiť výpadok čiastočne nahradiť.

Cieľom opatrenia ROP je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrnom a poznávacom cestovnom ruchu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2014 14:00
Upravené: 14.06.2021 10:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine