Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

SOŠ veterinárna

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca, 04017
Tel: 055 6855 347
E-mail: sosvet@sosvet.sk
web: http://www.sosvet.sk/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. MVDr. Mária Ivanová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. MVDr. Lucia Hajniková - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Mária Slováková – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Lucia Korpala Saksová - zástupca rodičov
 5. Vladislav Kmec - zástupca rodičov
 6. Jana Kučmašová - zástupca rodičov
 7. Jozef Štucka - zástupca žiakov
 8. MVDr. Jozef Figeľ – poslanec
 9. Michal Rečka - poslanec KSK
 10. Doc.MVDr. Vladimír Macák, PhD. - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
 11. Ing. Erika Bartková - zástupca zriaďovateľa KSK

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.