Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

SOŠ obchodu a služieb Rožňava

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801
Tel: 058 7325 953
E-mail: skola@sososrv.edu.sk
web: https://sososrv.edupage.org/

Členovia Rady školy:

 1. PaedDr. Eva Blažeková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Bc. Katarína Nemčková - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Alžbeta Mareková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Jana Kupčová - zástupca rodičov
 5. Veronika Beczová - zástupca rodičov
 6. Viera Benediktiová - zástupca rodičov
 7. Frederika Bartóková - zástupca žiakov
 8. Ing. Štefan Bašták - delegovaný poslanec
 9. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 10. RNDr. Viera Juríková - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. Ing. Mária Kokardová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.