Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Z tieňa do svetla žiari Ľudovít Csordák

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Umiestnenie výstavy do VSM nie je náhodné. Naopak. Múzeum bolo miestom dlhoročného pôsobenia majstra Csordáka. V zbierkach má mnoho jeho vynikajúcich diel. Popri nich sa však na svetlo dostala aj kolekcia diel doteraz verejnosti málo známych, pochádzajúcich predovšetkým zo súkromných zbierok košických zberateľov. Výstava je tak jedinečnou príležitosťou vidieť na jednom mieste obrazy, ktoré sa v takejto šírke už možno nestretnú.

Ľudovít Csordák patrí k významným predstaviteľom slovenského maliarstva 19. - 20. storočia. Jeho tvorba je príkladom kontinuity tradície a novátorstva v dejinách novodobého výtvarného umenia na Slovensku. Umelcove dielo bolo doposiaľ prezentované v širšom kontexte, pričom on sám priťahoval pozornosť niekoľkých historikov umenia a kurátorov výstav na Slovensku, v Čechách, na Morave i v Maďarsku. Csordák pripravoval pôdu v oblasti krajinomaľby spolu s Ladislavom Medňanským.

„V čase, keď v roku 1889 Ľudovít Csordák prišiel do Prahy na štúdium maliarstva, vstúpil do krajinárskej špeciálky Juliusa Mařáka na Akadémii výtvarných umení. Zaradil sa medzi príslušníkov generácie, ktorá nadväzovala na predchádzajúce pokolenie, ale nastolila už silný, autentický umelecký program v oblasti krajinomaľby. Opieral sa o vlastný pobyt umelca v prírode,“ hovorí historik umenia Ľubomír Podušel.

PlagátĽudovít Csordák sa stal reprezentantom umeleckých snáh prichádzajúcich k nám z Európy prostredníctvom pražského kultúrneho prostredia a pretavil ich do vlastnej reči maliara krajinára, oscilujúceho na pomedzí tradície a novátorstva. V tomto zmysle analyzuje umelcove dielo aj monografia z roku 2013. Predstavuje ho na pozadí asi 300 výtvarných diel - olejomalieb na dreve, plátne, kartóne, akvarelov, pastelov a kresieb uhľom, ceruzkou, perom, a iných - zo zbierkových fondov štátnych galerijných, múzejných inštitúcií a súkromných zbierok výtvarných diel.

Výstava vo VSM dáva unikátnu príležitosť pokochať sa autorovými pohľadmi na prírodné zákutia, ktoré vykreslil s hlbokým osobným zážitkom. Pre tunajšieho diváka sú o to zaujímavejšie, že aj dnes ich môžu konfrontovať so skutočnými miestami, ktoré maliar stvárnil.

Ľudovít Csordák sa narodil 8. februára 1864 v Košiciach, kde aj zomrel 28. júna 1937. Študoval na tunajšom reálnom gymnáziu, potom na Škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia v Budapešti, neskôr žil v Mníchove. Pochádzal z poľsko-ukrajinskej rodiny krajčíra, ktorého pôvod automaticky vyradil z protežovanej maďarskej maloburžoáznej remeselníckej kasty a predurčil na neveľmi perspektívne putovanie za zárobkom po mestách a mestečkách monarchie. Charakteristický pre dobu bol vývin rodinného mena od pôvodného Čurdak na Csurdak, Schurdak, Zsordak až po definitívny maďarský prepis Csordák. Po absolvovaní pražských štúdií žil v Košiciach, Turni nad Bodvou, Slanci. Živil sa učením kreslenia vo východoslovenských šľachtických rodinách. Oneskoreného uznania sa mu dostalo až v roku 1929, keď sa zúčastnil pražskej výstavy Mařák a jeho žiaci, ktorou sa dostal do českého kultúrneho povedomia.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.