Secondary Industrial Schools

Name Address Contact Director

Stredná priemyselná škola dopravná

Hlavná 113
Košice, 040 01

055 7277 011

Ing. Peter Parimucha, PhD.

Stredná priemyselná škola
elektrotechnická

Komenského 44
Košice, 040 01

055 6332 311

Ing. Štefan Krištín

Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická

Lermontovova 1
Košice, 040 01

055 6325 411

Ing. Michal Mitrík, PhD.

Stredná priemyselná škola

Komenského 2
Košice, 040 01

055 6228 875, 055 6228 876

spsstroj@spsske.sk

Ing. Michal Baľo

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 25.07.2016 15:43
Modified: 28.07.2016 11:26