Železničná osobná regionálna doprava

Vyšší územný celok sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.
Od roku 2016 budú objednávku vlakov regionálnej dopravy zabezpečovať VÚC, ktoré budú rokovať so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. o polohách jednotlivých vlakov. Finančné prostriedky budú poskytované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Termín prechodu originálnych kompetencií na VÚC v plnom rozsahu (vrátane financovania) zatiaľ nie je známy.

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2014/2015
platného od 14. decembra 2014

Regionálne železničné trate v Košickom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná železničná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať
do 10. júna 2014 na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

na e-mailovú adresu: cestovny.poriadok(at)slovakrail.sk

V záujme ich prerokovania so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. je možné ich zasielať aj na mailovú adresu odboru dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja zdenka.stefanova(at)vucke.sk.
Po termíne 10. júna 2014 nebude možné pripomienky akceptovať. Akceptované pripomienky budú zapracované do Cestovného poriadku 2014/2015.

Písomné vyjadrenia na jednotlivé návrhy a pripomienky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ani odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja nebude zasielať.

Na stránke Železníc Slovenskej republiky www.zsr.sk v časti „INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ“ je spustená nová aplikácia pre pohyb vlakov osobnej dopravy označená banerom „Pohyb vlaku teraz“, ktorá ponúka väčší komfort a rozšírenie poskytovaných informácii o pohybe jednotlivých vlakov.

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Autor: Zdenka Štefanová
Zverejnil: Renáta Čelková
Dátum: 27.05.2014 14:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Terra incognita OPIS - Elektronizácia služieb VÚC