Železničná osobná regionálna doprava

Vyšší územný celok sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.

Cestovný poriadok ŽSR 2013/2014
platný od 2. marca 2014

Regionálne železničné trate v Košickom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná železničná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Návrhy na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

na e-mailovú adresu: cestovny.poriadok@slovakrail.sk

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Autor: Archív KSK
Zverejnil: Peter Kupčík
Dátum: 20.03.2014 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Terra incognita OPIS - Elektronizácia služieb VÚC