Železničná osobná regionálna doprava

Vyšší územný celok sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.

Na základe § 46, bod č. 13, uvedeného zákona od 1. januára 2016 vykonávajú vyššie územné celky práva a povinnosti objednávateľa a ako prenesený výkon štátnej správy uhrádzajú stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Úhrada za stratu z plnenia záväzkov podľa zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme sa poskytuje z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Termín prechodu originálnych kompetencií na VÚC v plnom rozsahu (vrátane financovania) zatiaľ nie je známy.

Cestovný poriadok ŽSR 2015/2016
platný od 13. decembra 2015

Regionálne železničné trate v Košickom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná železničná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

na e-mailovú adresu

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Autor/zdroj: Zdenka Štefanová
Zverejnil: Miroslav Fazekaš
Vytvorené: 15.11.2012 15:06
Upravené: 15.12.2015 14:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Dobrovoľníctvo KSK - verejné obstarávanie