Železničná osobná regionálna doprava

Vyšší územný celok sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.
Od roku 2016 budú objednávku vlakov regionálnej dopravy zabezpečovať VÚC, ktoré budú rokovať so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. o polohách jednotlivých vlakov. Finančné prostriedky budú poskytované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Termín prechodu originálnych kompetencií na VÚC v plnom rozsahu (vrátane financovania) zatiaľ nie je známy.

Konečný návrh cestovného poriadku ŽSR 2014/2015
platného od 14. decembra 2014

Regionálne železničné trate v Košickom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná železničná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať
na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

na e-mailovú adresu: cestovny.poriadok(at)slovakrail.sk

Na stránke Železníc Slovenskej republiky www.zsr.sk v časti „INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ“ je spustená nová aplikácia pre pohyb vlakov osobnej dopravy označená banerom „Pohyb vlaku teraz“, ktorá ponúka väčší komfort a rozšírenie poskytovaných informácii o pohybe jednotlivých vlakov.

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Autor: Zdenka Štefanová
Zverejnil: Viktor Klik
Dátum: 11.11.2014 10:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Terra incognita OPIS - Elektronizácia služieb VÚC